Guangzhou Weiqian computer technology co., LTD.

Các cấu trúc của IPC nhúng là gì?

Thời gian phát hành: 2020-03-25 16:11:18  Lượt truy cập: 9
Như
 một máy tính công nghiệp, máy tính công nghiệp nhúng, giống như khác
máy tính thương mại, cũng có một số thuật ngữ tham số phổ biến, mà chúng ta có thể
 cũng hiểu như các thuật ngữ chuyên nghiệp. Ví dụ: có 1U, 2U,
3U, 4U để mô tả độ dày của máy tính công nghiệp, nghĩa là " Nói, độ dày của tủ điều khiển công nghiệp là một số U. " cấu trúc của IPC nhúng?
Bảng nối đa năng thụ động:
Các khe của
 bảng nối đa năng thụ động bao gồm nhiều khe cắm của bus ISA và PCI. Các
 số lượng và vị trí của các khe cắm ISA hoặc PCI có thể được chọn theo
những thứ cần thiết. Bảng có cấu trúc bốn lớp, và hai lớp giữa
lớp tương ứng là lớp và lớp sức mạnh. Cấu trúc này có thể

Trước: Những lợi thế của IPC nhúng ...

Kế tiếp: Mười lý do để mua máy tính...