Guangzhou Weiqian computer technology co., LTD.

Bảng điều khiển công nghiệp cải thiện hiệu quả cho sản xuất công nghiệp

Thời gian phát hành: 2020-03-25 16:08:37  Lượt truy cập: 8
Nói

Chúng ta phải có thể suy nghĩ về cách...

xưởng ráp dây.Công nhân đứng cạnh dây ráp và

lặp lại một điều.Với sự phát triển của tự động công nghiệp,

Hoạt động d ây nối nhân tạo được trồng lại và phát triển một cách dần

thiết bị, mà không thể giảm lao động và nâng cao hiệu quả.

Máy tính bảng công nghiệp.

Giải pháp tự động

cung cấp một cơ sở sản xuất để hình dung các hóa chất thông minh.

cây.Nó kết hợp một giao diện đa dạng và máy móc

chức năng, giao diện I/O không ráp nối thẳng và kết nối không dây tới chế tạo

thiết bị và mạng sản phẩm.Giải pháp tự động công nghiệp

Trước: ["Những lợi thế của máy tín...

Kế tiếp: Những lợi thế của IPC nhúng ...